Splošni pogoji poslovanja

Navigandum d.o.o.

Splošne določbe 

Splošni pogoji poslovanja so v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo s področja varstva potrošnikov, s priporočili Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnimi kodeksi za spletno in elektronsko poslovanje. V nadaljevanju navedeni Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse ponudbe in vsako prodajo oziroma dobavo blaga ali opravljanje storitev. 

Podjetje Navigandum d.o.o., Savska cesta 23, 1000 Ljubljana, davčna številka: SI38031248, matična številka: 83621730000, račun odprt pri NLB d.d.: TRR (IBAN) SI56 0288 9026 2960 658, Srg: 2019/3569 (v nadaljevanju: Ponudnik) posluje v obliki spletne trgovine. 

Splošni poslovni pogoji so veljavni na vseh straneh spletne trgovine in pričnejo veljati takoj, ko stranka vstopi na spletno stran. Stranka je na splošne pogoje opozorjena pred naročilom, plačilom predračuna ali računa. S tem ko je stranka na splošne pogoje opozorjena se šteje, da so ji Splošni pogoji znani, s sklenitvijo pogodbe (potrditvijo naročila) pa stranka izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi v celoti seznanila. 

Predmetni Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani, prav tako pa se v fizični obliki hranijo na sedežu družbe. 

Ponudba Jadralnega kluba Sailsation 

Stranke lahko na spletnem mestu Ponudnika najdejo široko ponudbo kvalitetnih in dostopnih navtičnih tečajev. Ponudnik izvaja praktične in teoretične tečaje. Teoretične tečaje izvaja v učilnici ali na spletu v obliki webinarja. Nudi tudi pakete za samoučenje, katere stranka prejme na dom. Cilj tečajev je pripraviti tečajnike na zagovor pred izpitno komisijo za pridobitev mednarodnega izpita za voditelja čolna ali izpita za VHF GMDSS postajo ali podobnih izpitov. 

Večji del teoretičnih tečajev (tečaj za voditelja čolna, tečaj za VHF GMDSS postajo, tečaj za celinske vode, tečaj mornar-motorist in individualne tečaje) Ponudnik organizira in izvaja v lastni režiji po večjih mestih v Sloveniji: Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Koper, Domžale, Vrhnika, Cerknica itd. Tečaje v obliki webinarja izvaja preko celega leta v obliki spletnih webinarjev. V paketih za samoučenje pa stranka prejme vso potrebno literaturo in navodila, da se sama pripravi na opravljanje izpita. 

Večji del praktičnih tečajev Ponudnik izvaja na slovenski obali, manjši del pa izvaja na hrvaški obali. 

Ponudnik želi vselej ponuditi celostno storitev na kvalitetnem nivoju, zato manjši del ponudbe izvaja v sodelovanju s poslovnimi partnerji, ki so strokovnjaki na svojem področju. V tem primeru Navigandum d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji navtičnih izobraževanj. Na področjih, kjer sodeluje s poslovnimi partnerji, je v ponudbi to navedeno in stranki po izkazanem povpraševanju v imenu izvajalca za račun izvajalca pošlje ponudbo. 

Nakup in preklic nakupa 

Naročilo se sklene v slovenskem jeziku in je zavezujoče za stranko (kupca) in Ponudnika. Naročanje poteka prek spleta 24 ur na dan, vse dni v letu. Stranka izbira in naroči izdelke, ki so ji na voljo v spletni trgovini. Naročila Ponudnik sprejema poleg nakupa v spletni trgovini tudi na svojem kontaktnem elektronskem naslovu. 

Naročila na elektronski naslov morajo nujno vsebovati ime in priimek tečajnika oziroma plačnika, ulico, poštno številko in kraj, kontaktno telefonsko številko in elektronski naslov ter naziv in datum tečaja. 

Po oddaji naročila stranka prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. V njem so navedene storitve, ki jih je stranka izbrala. Stranka naj v primeru, da v treh (3) dneh od nakupa ni prejela nobenega obvestila, o tem obvesti Ponudnika. 

Ponudnik v dogovorjenem roku naročeno blago pripravi, odpošlje in o tem obvesti stranko po elektronski pošti. V takšnem sporočilu mora Ponudnik stranko (kupca) obvestiti o pravici do odstopa od pogodbe (oziroma da pravice do odstopa nima) in ga seznaniti s Splošnimi pogodbenimi pogoji. 

Načini plačila 

Ponudnik stranki omogoča naslednje načine plačila nakupa izdelkov iz spletne trgovine : · S plačilnim nalogom po predračunu 

Možno je le plačilo v enkratnem znesku, prednaročila pa se plačajo vnaprej. Pri izbiri možnosti »plačilo po predračunu« in oddaji naročila bo stranka s strani Ponudnika prejela predračun po elektronski pošti. Naročilo bo izvršeno po prejemu plačila na TRR Ponudnika. Za hitrejšo obdelavo lahko stranka po izvršenem plačilu obvesti Ponudnika na kontaktni elektronski naslov. 

Cene 

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih (EUR) in vsebujejo DDV, razen če je izrecno navedeno drugače. Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov prek spletne trgovine. 

Vse cene veljajo v trenutku zaključitve nakupa oziroma potrošnikove oddaje naročila. V primeru, če Ponudnik objavi napačno ceno artikla oziroma storitve, bo ta upoštevana, v kolikor je specifična stranka nakup že opravila. Navedeno ne velja za očitne pomote v ceni artikla ali storitve, ki se ugotavljajo v vsakem posamičnem primeru posebej. 

Pravica do odstopa, vračilo in preklici 

Prijava stranke na tečaj je veljavna dva (2) delovna dni – za to obdobje Ponudnik stranki rezervira prosto mesto na tečaju. Rezervacijo stranka potrdi tako, da najkasneje v dveh (2) delovnih dneh od datuma prijave opravi plačilo celotnega zneska tečaja. 

Odpoved tečaja s strani organizatorja: V kolikor Ponudnik odpove tečaj, zagotovi stranki izbiro drugega termina. Če stranki noben od terminov ne ustreza, ji Ponudnik vrne vplačan denar v roku treh (3) delovnih dni. 

Odpoved tečaja s strani tečajnika: V kolikor se stranki zgodi kaj nepredvidljivega in se ne more udeležiti plačanega tečaja, ji plačilo velja za enega od drugih terminov v obdobju enega koledarskega leta. 

Stranka ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe. Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti Ponudnika o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe. V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi vzorčni odstopni obrazec, ki mu ga Ponudnik zagotovi ob sklenitvi pogodbe na trajnem nosilcu podatkov (po elektronski pošti in v pdf obliki). Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne: 

  • pri nakupu blaga: ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik,
  • pri pogodbi o opravljanju storitev: sklenitve pogodbe,
  • izjemoma lahko odstopni rok poteče prej, in sicer ko se storitev opravi v roku prej kot

14 dni od sklenitve pogodbe, saj stranka v postopku nakupa izrecno označi možnost, da se v tem primeru odpoveduje pravici do odstopa. 

V kolikor stranka odstopnega upravičenja ne uveljavlja v roku 14 dni, ji Ponudnik ni dolžan vrniti denarja za naročene artikle oziroma opravljene storitve. 

Neposredne stroške vračila blaga nosi stranka sama. 

Za praktične tečaje (Tečaj mornarskih veščin, začetni eno in dvodnevni jadralni tečaj, Skipper akademija ali katerikoli drug praktični tečaj, ki se sestavi na individualno zahtevo stranke) je stranka dolžna odpovedati najkasneje 14 dni od sklenitve pogodbe o udeležbi tečaja. V kolikor stranka svojo udeležbo odpove po omenjenem roku, se šteje, da je stranka pristopila k tečaju in ni upravičena do vračila kupnine ali nadomestnega termina ne glede na razlog odstopa. Če stranka svojo udeležbo odpove pred omenjenim rokom, se ji ponudi nadomestni termin v roku najkasneje 1 leta od prvotno predvidenega termina tečaja. 

V kolikor je bila odpoved tečaja s strani tečajnika opravljena manj kot 24 ur pred začetkom potrjenega tečaja iz neopravičljivih razlogov (kot opravičljivi razlogi se štejejo uradno zdravniško opravičilo, opravičilo izdano iz strani delodajalca, ipd.), se šteje, da je bila storitev iz strani organizatorja opravljena, tečajniku pa se izda račun za opravljeno storitev. 

V primeru odstopa od pogodbe bo Ponudnik stranki vrnil vsa plačila, ki jih je prejel s strani stranke in sicer nemudoma, najkasneje pa v 14 dneh od dneva, ko Ponudnik prejme izjavo potrošnika o odstopu od pogodbe. 

Ko stranka prejme naročene izdelke ne more in ne sme prejetega blaga neovirano uporabljati ves čas do odstopa od pogodbe. Stranka sme opraviti ogled blaga le v obsegu kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Vsakršno »preizkušanje«, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo blaga, stranka pa v tem primeru odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. 

V primeru, nakupa “all inclusive” paketa, v katerem je vključena cena tečaja ter upravne takse ter pristojbine za pristop k izpitu, je stranka dolžna oddati prijavo na izpit Upravi Republike Slovenije za pomorstvo najkasneje v 12 mesecih od plačila “all inclusive” paketa Ponudniku. V nasprotnem primeru znesek upravne takse ter pristojbine za pristop k izpitu zadrži Ponudnik. 

Stvarne napake 

Stvarno napako lahko stranka uveljavlja za vsak kupljeni izdelek (npr. priročnik). Stranka lahko zahteva po lastni izbiri: odpravo napake, vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako, zamenjavo blaga ali vračilo plačanega zneska. 

Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova mora potrošnik Ponudniku v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in mu omogočiti, da izdelek pregleda. Če napaka ni sporna, mora Ponudnik čim prej, najkasneje pa v roku 8 dni ugoditi potrošnikovemu zahtevku. Če o napaki obstaja spor, mora Ponudnik v roku 8 dni podati potrošniku pisen odgovor. 

Napaka je stvarna, če: 

  • stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet,
  • stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila Ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana,
  • stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
  • je Ponudnik izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Rok za uveljavljanje stvarne napake je dva meseca od odkritja oziroma največ dve leti od nakupa. 

Darilni boni in nagradne igre 

Darilni bon je izkazni papir, ki ga Ponudnik proti plačilu izda v tiskani obliki. Vsak darilni bon je označen s svojo unikatno serijsko številko, Ponudnik pa ga je zavezan sprejeti kot plačilo za nakup prek spletne trgovine. Darilni bon se lahko unovči samo kot celota. 

V kolikor želi stranka uporabiti darilni bon mora to navesti pri prijavi na tečaj. Vrednost darilnega bona se pri plačilu tečaja odšteje od redne cene tečaja. Darilni bon mora stranka prinesti kot dokazilo na prvo srečanje. 

Veljavnost darilnega bona in izobraževanj podarjenih v nagradnih igrah je eno koledarsko leto od datuma izdaje, razen če je na darilnem bonu določeno drugače. 

Za morebitna druga vprašanja povezana z darilnimi boni lahko stranka kontaktira Ponudnika na kontaktni elektronski naslov ali na kontaktno telefonsko številko. 

Uporaba promocijske kode 

Promocijska koda prinaša različne ugodnosti pri nakupu in je časovno omejena. Aktivno promocijsko kodo najde stranka v nekaterih e-novicah, preko prodajnih partnerjev ter v sklopu posebnih oglaševalskih akcij. Pri vsakem nakupu je možno izkoristiti le eno promocijsko kodo. 

Varnost podatkov – 100% varen nakup 

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov, naročil ter plačil. Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika. 

Dobavni roki 

Rok dobave izdelkov je 7 delovnih dni za dostavne naslove v Sloveniji. Ponudnik bo naročene izdelke dostavil stranki (kupcu) v dogovorjenem roku. Pogodbeni partner Ponudnika za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije. Ponudnik si pridržuje izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil učinkoviteje. 

Varovanje osebnih podatkov 

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov stranke. 

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb in računov) in ostalo potrebno komunikacijo. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe Ponudnika. 

Osebni podatki stranke v nobenem primeru ne bodo predani ali dani na vpogled tretji osebi. Ponudnik si pridržuje pravico do razkritja podatkov, kadar takšno razkritje zahteva zakon ali kadar je potrebno zavarovati zakonite pravice drugih oseb. 

Odgovornost 

Odgovornost Ponudnika za spletno stran: Ponudnik se ne zavezuje za pravilnost in popolnost podatkov na straneh elektronske trgovine, niti se ne zavezuje za pravilnost in popolnost tekstovnega ali slikovnega gradiva. Pridržuje si pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi prodajo nekaterih ali celo vseh storitev, omeji ali popolnoma ustavi dostop do strani spletne trgovine, ali drugače omeji ali ustavi poslovanje spletne trgovine. 

Ponudnik tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli okvaro strojne ali programske opreme stranke zaradi obiska in uporabe spletne trgovine. 

Odgovornost Ponudnika na praktičnem tečaju: Praktičnega tečaja se stranka (tečajnik) udeleži na lastno odgovornost. S prijavo na tečaj udeleženec tečaja potrjuje, da je seznanjen, da kot udeleženec v programu nosi odgovornost za nezgodo oziroma poškodbo sebe ali drugih udeležencev v programu zaradi lastne malomarnosti ali krivde. Isto velja za izgubo oziroma krajo osebnih predmetov. V naštetih primerih nosi tečajnik odgovornost za nastale stroške sam. Ponudnik poskrbi za varnost pri plovbi v skladu z najvišjimi profesionalnimi standardi. Tečajniki naj so pri praktičnem tečaju pazljivi in naj preverijo svoje stanje zdravstvenega zavarovanja pred pričetkom praktičnega usposabljanja. 

Pravice intelektualne lastnine 

Vsebine in gradiva, objavljena na spletnem mestu, razen vsebin, ki so jih na spletno mesto posredovali uporabniki, so last Ponudnika in/ali njegovih partnerjev ali pogodbenih sodelavcev. Med navedena gradiva in vsebine sodijo pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo na spletnem mestu. 

Ponudnik je izključni lastnik imena Jadralni klub Sailsation in iz njega izvedenih imen, blagovnih in storitvenih znamk, znakov in sloganov. V izključni lasti so tudi oblikovna zasnova in struktura spletne strani, programska oprema in računalniška koda. Vse pravice so pridržane. Ponudnik si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršiteljem v skladu z zakonodajo. 

Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerih koli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani Ponudnika storitve ni dovoljena. Za dovoljenje k uporabi zaščitenega gradiva ponudnika naj stranka piše na kontaktni elektronski naslov. 

Na spletnem mestu je prepovedano na kakršenkoli način vključevati kontaktne in identifikacijske oznake drugih oseb (osebne podatke), kot so na primer telefonske številke, identifikacijska imena za programe za neposredno sporočanje in druge komunikacijske programe, fizični oziroma elektronski naslovi, polna osebna imena in podobno. 

Prepoved snemanja, fotografiranja 

Snemanje video zapisov, audio zapisov ali fotografiranje kakršne koli avtorske vsebine oziroma predavanj ni dovoljena brez pisnega dovoljenja s strani Ponudnika. Za dovoljenje snemanja audia, videa ali fotografiranja naj stranka piše na kontaktni elektronski naslov. 

Povezave na spletno stran 

Uporabnikom je dovoljeno narediti povezavo z drugih spletnih strani na stran spletnega mesta, katerih vsebine niso v nasprotju z zakonom ali splošnimi moralnimi normami. Na drugih spletnih straneh je brez dovoljenja ponudnika storitev prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati ali kako drugače uporabljati znak, logotip ali znamko spletnega mesta. Povezave ni dovoljeno narediti na spletnih straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino.

Spletno mesto vsebuje povezave na različne zunanje spletne strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri, nad katerimi ponudnik spletnega mesta nima nikakršnega vpliva in ni odgovoren za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav. Uporabniki so zavezani splošnim pogojem uporabe zunanjih spletnih strani. 

Piškotki 

Strankam želi Ponudnik ponuditi prijazno spletno stran, ki bo vsebovala vse informacije, zato uporablja tehnologijo, ki omogoča zbiranje, obdelavo in razvrščanje podatkov o uporabi na spletni strani. Informacije se zbirajo z uporabo piškotkov (»cookies«). Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje nekaterih aplikacij na spletnem mestu, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev. Za obdelavo podatkov je potrebno soglasje stranke (uporabnika). V kolikor ob ogledu spletne strani soglasja uporabnik ne poda, njegovih podatkov Ponudnik ne zbira in obdeluje. Več podatkov o piškotkih in njihovi uporabi je na voljo v dokumentaciji ter navodilih za uporabo brskalnika. 

E-novice 

Stranka lahko kadarkoli izrazi željo po prejemu reklamnih sporočil in elektronskem obveščanju z obvestili na kontaktni elektronski naslov ali s prijavo preko spletne strani. 

Stranka se strinja, da jo ob prijavi na e-novice Ponudnik občasno obvešča o novostih na strani, novostih v ponudbi, dogodkih, ki jih Ponudnik organizira in promocijskih akcijah šole Jadralni klub Sailsation ali Ponudnikovih partnerjev. 

Ponudnik se zavezuje, da elektronskega naslova stranke ne bo na noben način zlorabil ali posredoval tretji osebi. 

Stranka se lahko kadarkoli odjavi s prejemanja e-novic prek klika na povezavo na dnu sporočila e-novic ali s sporočilom na kontaktni elektronski naslov. 

Stranka lahko kadarkoli zahteva popravo netočnih osebnih podatkov, izbris osebnih podatkov iz zbirke osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta s sporočilom na kontaktni elektronski naslov. 

Pritožbe, spori in uporaba prava 

Ponudnik spoštuje vsakokrat veljavno zakonodajo s področja varstva potrošnikov. Ponudnik ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav stranka (kupec) lahko poveže po kontaktni elektronski pošti. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. 

Ponudnik bo v petih (5) delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil stranki (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval ter jo vseskozi obveščal o poteku postopka. 

Ponudnik si bo po svojih najboljših močeh prizadeval morebitne spore rešiti sporazumno. Če to ne bo mogoče, je za vse spore, nastale iz razmerja med Ponudnikom in stranko pristojno izključno stvarno sodišče v Ljubljani. Za Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med Ponudnikom in stranko velja izključna uporaba prava Republike Slovenije, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi kazala na uporabo kateregakoli drugega prava. 

Navigandum d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev, omogoča spletno trgovino na območju RS, ne priznava nobenega drugega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje morebitnega potrošniškega spora (ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov), razen SRPS – evropska platforma za spletno reševanje potrošniških sporov, ki je potrošnikom na voljo na naslednji povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES. 

Končne določbe 

Ti Splošni pogoji veljajo od 23.2.2022 dalje do preklica ali spremembe. 

Vsaka sprememba Splošnih pogojev je veljavna le, če je objavljena na spletnem mestu in je stranki dostopna na enak način, kot ti Splošni pogoji. Za stranko v vsakem primeru veljajo Splošni pogoji, s katerimi je bila seznanjena v trenutku sklenitve pogodbe. V primeru spremembe Splošnih pogojev med trajanjem pogodbenega razmerja med Ponudnikom in stranko spremembe oziroma novi Splošni pogoji veljajo v primeru, da stranka z njimi soglaša. V primeru sklenitve nove pogodbe z isto stranko je Ponudnik ni dolžan posebej obvestiti o veljavnosti novih ali spremenjenih pogojev. 

S potrditvijo naročila se vsaka stranka strinja s Splošnimi pogoji poslovanja in uporabe. 

Osnovni podatki o podjetju Podatki za plačilo 

Navigandum d.o.o., Savska cesta 23, 1000 Ljubljana

TRR (IBAN)
SI56 0288 9026 2960 658 odprt pri NLB d.d. 

Kontakt 

Za pomoč pri ponudbi tečajev, oddaji naročil, uporabi spletne strani, izpitih ali v zvezi s kakšnimi drugimi vprašanji se lahko na Ponudnika obrnete preko elektronskega naslova prijava@tecaj-za-coln.si ali na telefonsko številko 070 678 066.

Uradni podatki

Kontakt

Navigandum

Modri

Cert ID: 0065/00068

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Navigandum d.o.o.
Matična številka: 8362173000